خانوم معلم کار و فناوری

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۹
تیر


,

  • خانوم معلم ..
۱۷
تیر
سلام

یه تست جالب برای جهت یابی  که مطمئنم خوشتون میاد

از این تست برای افزایش مهارت خلبانای هواپیماهای جنگی استفاده میشه

شما هم یه امتحانی بکنین


تست جهت یابی

  • خانوم معلم ..
۰۲
تیر
 

بتدریج که اکسیژن آب رو به کاهش می رود،ابتدا چند قطعه ماهی که دارای ابشش های ضعیف تری
هستند در مدخل ورودی اب به استخر تجمع کرده،با هم به سطح آب آمده و بدون آنکه حرکتی داشته باشند
منظم و ردیفی در کنار هم دهان خود را باز  و بسته میکنند.با گذشت زمان بر تعداد آنها افزوده میشود و شروع به تلفات می کنند.ماهیانی که در اثر کمبود اکسیژن تلف میشوند اغلب با دهان باز می میرند و علایمی مانند رنگ پریدگی پوست،پرخونی و چسبندگی شعاع های آبشش به یکدیگر و خونریزی های کوچک در بعضی نقاط بدن مانند اتاقک قدامی چشم دارند.
 
 
 
  • خانوم معلم ..
۰۲
تیر


بتدریج که اکسیژن آب رو به کاهش می رود،ابتدا چند قطعه ماهی که دارای ابشش های ضعیف تری
هستند در مدخل ورودی اب به استخر تجمع کرده،با هم به سطح آب آمده و بدون آنکه حرکتی داشته باشند
منظم و ردیفی در کنار هم دهان خود را باز  و بسته میکنند.با گذشت زمان بر تعداد آنها افزوده میشود و شروع به تلفات می کنند.ماهیانی که در اثر کمبود اکسیژن تلف میشوند اغلب با دهان باز می میرند و علایمی مانند رنگ پریدگی پوست،پرخونی و چسبندگی شعاع های آبشش به یکدیگر و خونریزی های کوچک در بعضی نقاط بدن مانند اتاقک قدامی چشم دارند.
  • خانوم معلم ..